ค่าบริการ KIN HOME CARE

บริการทำกายภาพบำบัดที่บ้าน

 

 

บริการพยาบาลดูแลที่บ้าน

 

 

บริการดูแลผู้สูงอายุที่้บ้าน โดยผู้ดูแลผู้สูงอายุ

 

บริการ Telemedicine

โทรปรึกษาแพทย์ส่วนตัว

 

บริการสร้างบ้านสำหรับผู้สูงอายุ และบุคคลทั่วไป