KIN Home Care
ดูแลเฝ้าไข้ ถึงที่บ้านและโรงพยาบาล
ราคารายเดือน 35,000 บาท

ราคารายวัน 12 ชั่วโมง ราคา 1,300 บาท
 

นักบริบาล (NA) สามารถดูแลผู้ป่วยแทนพยาบาลได้หรือไม่?

 

ในยุคที่เทคโนโลยี และการพัฒนาทางด้านการแพทย์ก้าวข้ามขอบเขต และเปิดโอกาสใหม่ๆ หลายๆ อาชีพด้านการดูแลผู้ป่วยก็ได้รับการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ในกระบวนการฟื้นฟูสุขภาพของผู้ป่วย บทบาทของพยาบาลก็เป็นส่วนสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม แต่ในบางกรณี อาจมีสถานการณ์ที่ปรากฏคำถามว่า "นักบริบาล (NA) สามารถดูแลผู้ป่วยแทนพยาบาลได้หรือไม่?" เพื่อแก้ไขความสับสนเรื่องนี้ เชิญติดตามบทความนี้ไปด้วยกัน เพื่อให้คุณเข้าใจว่าบทบาทของนักบริบาล และพยาบาลก็สำคัญไม่แพ้กัน

 

เริ่มแรกกันเลยว่า นักบริบาล (NA) คือใคร และบทบาทของพวกเขาคืออะไร? ในคำจำกัดความอาจพอจะคล้ายกับนักบริการด้านการดูแลผู้ป่วย ซึ่งมักจะมีการให้ความช่วยเหลือทั้งในด้านการดูแลภายใน และภายนอก ซึ่งแตกต่างจากพยาบาลที่ได้รับการศึกษาแบบสมบูรณ์ ดังนั้นนักบริบาล (NA) จึงมีความชำนาญในบางส่วน และทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยในหลายๆ ด้าน เช่น ด้านการล้างแผล การดูแลร่างกายของผู้ป่วย หรือการสอนการดูแลด้วยตนเอง

 

นักบริบาล (NA) คือบุคคลที่ได้รับการฝึกอบรม และมีความรู้ทางทฤษฎี และปฏิบัติเพื่อดูแลผู้ป่วยในที่นั่งของพยาบาล พวกเขาสามารถช่วยเหลือพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยโดยตรง อาทิเช่น ช่วยในการตรวจสอบค่าความดันโลหิต ตรวจสอบอุณหภูมิร่างกาย ช่วยเตรียมอุปกรณ์ทางการแพทย์ และช่วยในการทำสิ่งที่พยาบาลต้องการทำ

 

นักบริบาล (NA) มีบทบาทสำคัญในการเฝ้าระวังสภาพผู้ป่วยโดยตรง โดยใช้ทักษะทางกายภาพและทักษะสื่อสารเพื่อรายงานถึงสภาพผู้ป่วยให้แก่พยาบาล หรือแพทย์อาสา ซึ่งทำให้แพทย์หรือพยาบาลสามารถตรวจสอบสถานะผู้ป่วย และประเมินอาการได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

 

นอกจากนี้ นักบริบาล (NA) ยังมีบทบาทในการสนับสนุน และให้คำปรึกษาต่อผู้ป่วย และครอบครัว โดยให้ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลตนเองหลังจากที่ผู้ป่วยจากโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลกลับบ้าน

 

การทำงานของนักบริบาล (NA) ช่วยให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถส่งเสริมคุณภาพการดูแลผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้น โดยทำงานร่วมกับทีมของพยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์อื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วย

 

ในสรุป นักบริบาล (NA) มีบทบาทเป็นมืออาชีพที่สำคัญในการดูแลผู้ป่วยและสนับสนุนทีมการแพทย์ที่ปฏิบัติงานในสถานพยาบาล พวกเขามีความรู้ และทักษะที่จำเป็นในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วย

อย่างไรก็ตาม คำถามว่า "นักบริบาล (NA) สามารถดูแลผู้ป่วยแทนพยาบาลได้หรือไม่?" นั้นก็เกิดขึ้นจากความสับสนของบางคนที่อาจไม่รู้ หรือไม่เข้าใจในบทบาทของนักบริบาลในแต่ละประเทศ ในบางประเทศ นักบริบาล (NA) อาจมีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มความรู้ และทักษะเฉพาะทางในการดูแลผู้ป่วย และสามารถดำเนินงานในบางส่วนแทนพยาบาลอาวุโสสำหรับบางกลุ่มผู้ป่วย ความรับผิดชอบ และความชำนาญในการดูแลผู้ป่วยเป็นหลัก หาก NA ได้รับการฝึกอบรมเพียงพอและผ่านการรับรอง และได้รับการควบคุม และตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ แล้วคำตอบก็คือ "ใช่ นักบริบาล (NA) สามารถดูแลผู้ป่วยแทนพยาบาลได้" และเชื่อมั่นได้ว่าการใช้ NA นั้นเป็นดีต่อการตอบสนองของผู้ป่วย และส่งผลเชิงบวกต่อทีมงานทางการแพทย์

KIN Home Care
 
 โทร : 091-803-3071 , 02-096-4996 กด 5
 LINE สอบถามรายละเอียด @kinrehab (มี @ ข้างหน้า) หรือ Click : http://bit.ly/2M5f3Id