สำนักงานใหญ่
KIN - Rehabilitation & Homecare
อาคาร KIN Rehabilitation
เลขที่ 6 ซอยนาคนิวาส 18 ลาดพร้าว 71 เขตลาดพร้าว กทม. 
เวลาทำการ
เปิดทุกวัน 09.00 – 18.00 น
 091 803 3071 , 02-096-4996 ต่อ 5